Wat doet een coach?

Life coach Den Bosch

 

 

 

Wat houdt coaching tussen werk en privéleven in en voor welke soorten coaching is het bestemd?

Een life coach neemt de uitvoerende beslissing of de persoon de juiste persoon is voor een bepaalde baan, de juiste leider voor een bepaalde groep, of de juiste coach om een bepaalde vaardigheid of persoonlijkheid te ontwikkelen. De coach neemt de beslissing over alle aspecten van het individu, en de coach werkt samen met de beslisser om nieuw gedrag te ontwikkelen in een actuele en bijgewerkte volgorde, zodat het individu constructief en vlekvrij zal zijn.

Wat voor soort coaching doen de succesvolle coaches?

Succesvol coachen gaat over de dingen doen die coachen niet is, over het erkennen van de verschillende kwaliteiten en houdingen van mensen, over het bevorderen van verantwoordelijk gedrag, en over het zien dat prestaties, productiviteit en bewustzijn met elkaar verbonden zijn. Coachen moet consequent zijn.

De coach werkt met de persoon samen om ervoor te zorgen dat al het werk goed en op tijd wordt gedaan, om duidelijke doelstellingen te bereiken, en om de inspanningen te coördineren

Hoe vaak ontmoet de coach de persoon?

Coaching brengt tijd door met een persoon in de begeleiding en op het werk, om te helpen bij het leren kennen van de andere functies en om de persoon aan te bevelen zijn of haar keuzes te maken, om de behoeften en aanpassingen te achterhalen en om de belangen van de persoon ter harte te nemen. Het gaat om een methode om de Knox-competentie naar buiten toe te ontwikkelen, zodat een persoon ‘van binnen sterker is dan hij aan de buitenkant lijkt’, om effectief te functioneren binnen een team en in de organisatie.

Wat is de basis waarop coaching verschilt van opleidingsprogramma’s ?

Om een individu te begeleiden in de richting van de verwezenlijking van zijn potentieel en om een persoon te helpen in het gewenste tempo te werken en dit vol te houden, is coaching gericht op de persoon of het team op hun beurt om voortdurend naar de gestelde doelen toe te werken. seminar na seminar, stelt THER Cohen Senator Bill Bradley, de ontvanger van een Presidentiële Medaille van Vrijheid, voor als een model van leiderschap en dus als een succesvolle coach.

Waarin verschilt coaching van leiderschapstraining?

Het gaat er hier niet om de twee te veroordelen, maar om enkele vergelijkende overeenkomsten en enkele verschillen in de praktijk aan te geven.

Elke professional die ik ooit heb ontmoet heeft coaching gedaan

Sommigen zijn er zelfs in geslaagd om professionele coaches te worden! Zo belangrijk is het. Coachen is een proces waarbij de coach en de gecoachte een partnerschap vormen om obstakels voor prestaties en het bereiken van doelen te verminderen en te elimineren.

Waarom heb je een leider nodig om leiders te coachen?

Ik hou van Bill Kicks. Bill was een van de meest inspirerende collega’s die ik ooit heb gehad en een van de meest ethische in te typeren. Op een dag hadden een paar van ons de gelegenheid om de fijne kneepjes te bespreken van een geweldige teambuildingoefening die we een paar maanden daarvoor hadden opgezet. Een van de deelnemers, een echt verantwoordelijk lid van het team, maakte een opmerking die de uitkomst van het programma beïnvloedde en ons in een brainstormsessie deed belanden. Veel mensen in het team vroegen hun leider om constante feedback over hun prestaties en dit was het resultaat.

Na de brainstormsessie keken de mensen naar deze feedbacks en stelden ze hun leider vragen over hun eigen gedrag. De feedbacks werden niet in één keer of in één ronde gegeven, maar gedurende verschillende weken van effectieve coaching, kregen de mensen feedback over hun huidige toestand en over hun huidige prestaties. De feedback van de coach van hun leider is puur afhankelijk van twee factoren:

Kwalitatieve feedback van de coach van de leider kan alleen feedback zijn wanneer die gebaseerd is op waar de persoon op dat moment mee bezig is en wat hij of zij aan het verwezenlijken is. Het vermogen om goede feedback te geven levert een groot rendement op.

Kwantitatieve feedback, zoals de tijd die de leider investeert in opleiding, leren, doen, enz. is een effectievere indicator van de prestaties. Een key performance indicator (KPI) voor de CEO is de tijd die geïnvesteerd is in training, opleiding, leren en doen – niet op kwalitatieve of kwantitatieve basis. De KPI kan worden bepaald aan de hand van de tijd en het geld die een individu heeft geïnvesteerd in diverse opleidingsactiviteiten.

Verbetering van de bestaande prestaties op basis van de feedback die tijdens de coachingworkshop is verzameld.

Om te beginnen drukt het bedrijf kaarten af in hun 2D-formaat (dat het besluitvormingsproces van de organisatie uitlegt) en hangt die op aan het bord in het hoofdgebouw waar de bevestigingsvergadering plaatsvindt.

Onderscheidende kenmerken (beoordeling van de huidige status en doelstellingen) van de leiders en de teams die aan de vergadering deelnemen.

Er wordt een tijdmatrix opgesteld;

De achtergrond die voor de presentatie zal worden gebruikt (dit wordt verder uitgelegd).

lees meer:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.