Therapie en Therapie

Sensi therapie

 

 

 

 

 

 

Een ziekte of symptoom kan een probleem worden genoemd en is dus een therapiemiddel. Therapie wordt vaak gegeven in de vorm van een gespreksbehandeling, waarbij de cliënt tijdstippen afspreekt om over zijn problemen te praten en er oplossingen voor te vinden. Het probleem wordt dan uitvoerig besproken, zodat het wordt begrepen en geanalyseerd.

Om de opname van de therapie te vergemakkelijken, zou het goed zijn als alle betrokkenen, namelijk de hulpverlener en de cliënt, de behoefte voor ogen houden en er zo voor zorgen dat de therapie wordt opgepakt en nauwgezet wordt gevolgd. Het voortdurend heroverwegen van de inhoud en de wijze van overbrengen van de therapeutische boodschap is een ander essentieel facet van deze therapeutische behandelingsbenadering.

Om de doeltreffendheid van de therapeutische behandelingsbenadering te maximaliseren, is het van essentieel belang andere vertrouwde leden van het team voor geestelijke gezondheidszorg erbij te betrekken. In de beginfase worden de hulpverlener en het familielid, de maatschappelijk werker of de voogd ad litum, een opgeleide persoon die de seksualiteit van de cliënt bevestigt, zodra deze meerderjarig is, man of vrouw, deel van het team gemaakt. Op deze manier verschuift de aandacht van de ziekte naar het welzijn van de cliënt, en vice versa.

Afhankelijk van de individuele behoeften van de cliënt kan een therapeut een aantal benaderingen toepassen om het vertrouwen van de cliënt te vergroten en hem zo te helpen bij het verwerken van zijn verdriet. Enkele technieken die worden toegepast zijn: het gebruik van zowel In- als Out-modellen van communicatie, het gebruik van “time-outs” om het vertellen van de waarheid aan te moedigen, het delen van persoonlijke lasten, en het stellen van vragen die aanzetten tot het openbaren van emoties, in plaats van ze te proberen te verbergen. Het is de taak van de therapeut om een veilige en beschermende omgeving voor de cliënt te creëren, terwijl hij probeert negatieve ionen en gemengde boodschappen te vermijden.

Over het algemeen zijn het de maatschappelijk werkers die de cliënt een therapeutische relatie voorstellen. De aard van de therapie en de aard van de aanpak van de therapeut spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het resultaat van de therapeutische relatie. Dit is een belangrijk proces, vooral in een professionele therapeutische relatie, omdat de aard van de therapeutische relatie tussen de therapeut en de cliënt diepgaande psychologische en medische implicaties kan hebben. Hierbij speelt de aard van de benadering door de therapeut een aanzienlijke rol. Een goed geïnformeerde therapeut, die de beperkingen van zijn vakgebied kent, zal de cliënt op een open en niet-discriminerende manier benaderen om hem te helpen. Hiertegenover kan staan het waarborgen van de veiligheid en geborgenheid van de cliënt, hetgeen het inschakelen van andere disciplines buiten de psychotherapie noodzakelijk kan maken. De gevolgen van het niet volgen van deze regel kunnen zijn dat de cliënt niet de juiste hulp krijgt die hij nodig heeft, en dat kan de therapeutische relatie tussen de therapeut en de cliënt negatief beïnvloeden.

Voor een effectieve voortzetting van de therapeutische relatie tussen de therapeut en de cliënt is het belangrijk om de communicatielijnen tussen de partijen in stand te houden, dit geldt vooral wanneer de cliënt door een andere professional naar een therapeut wordt verwezen. Als de cliënt niet gelukkig is met de therapeut, kan de therapeut, als neutrale partij, geen rol spelen om na te gaan of de cliënt het proces begrijpt. Als de therapeut en de cliënt het echter eens zijn over het gebruik van een bepaalde aanpak, zou dit uiteindelijk een manier van doen tussen de therapeut en de cliënt moeten worden, zonder dat de situatie van de cliënt ooit in de rol van de therapeut terecht komt.Therapie tussen professionals helpt bij het creëren van een veilige omgeving voor de cliënt om te praten. Alle partijen moeten proberen de dingen positief te zien, voorzichtig te zijn metNFH -besmetting en positieve affirmaties, vooral in deze moeilijke tijden.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.