Sportpsychologie

Sportpsycholoog Eindhoven

 

 

 

 

Sport- of inspanningspsychologen verlenen diensten op het gebied van de geestelijke gezondheid aan atleten of sportbeoefenaars. Het pad van deze wetenschappelijke discipline ontspringt uit de studie van verschillende ziekten en aandoeningen van de geest, waarbij de psychologische componenten naar het fysieke niveau worden gebracht. Deze psycho’s hebben een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van de sport- en fitnesspsychologie. Het belangrijkste doel op dit gebied van de sportpsychologie is het begrijpen van sport, de betekenis ervan en de toepassing op de atleet.

Als een van de takken van de psychologie vindt de sportpsychologie haar oorsprong in de studie van irrationele overtuigingen of vooroordelen. De mentale training komt gedeeltelijk voort uit religieuze en filosofische argumenten. De analyse van sportresultaten verschaft de wetenschap een fijnkorrelig inzicht in de menselijke geest. De nadruk ligt op specifieke delen van de geest die bij alle mensen aanwezig zijn. Toegepast op sportactiviteiten, concentreert het vakgebied van de sportpsychologie zich op de verbetering van de mentale vaardigheden van atleten.

Sportpsychologen helpen hun patiënten inzicht te krijgen in hun aandoeningen, angsten en sterke punten en de toepassing daarvan voor heilzame doeleinden. Sportpsychologie helpt atleten om de dimensies van hun sterke punten te begrijpen en de ideale mentale strategieën om te slagen in hun sportcarrière. De training van atleten is vooral gericht op het maximaliseren van de mentale en fysieke vaardigheden van de sporter.

De meest professionele sportpsycholoog werken individueel met hun patiënten. Gespecialiseerde psychologische praktijken helpen hun patiënten om zich te concentreren en informatie vast te houden. Zij zijn opgeleid om specifieke soorten en niveaus van informatie te verkrijgen en deze te interpreteren bij hun patiënten, om te wijzen op generalisaties en om de specifieke gevallen van verbetering en beperkingen van de sporter te belichten. Producten van onderzoek en analyse worden speciaal voor individuele doeleinden voorbereid. Zij helpen hun patiënten om een rigide training te overwinnen, zodat fitte en gezonde personen zich kunnen concentreren en kunnen uitblinken om doelen te bereiken.

Sportpsychologen doen het volgende werk. Zij beschouwen professionele rolmodellen in de sport enadden ernaar gestreefd ook op het gebied van de sportpsychologie rolmodellen te worden.

lees meer:

Leave a Reply

Your email address will not be published.