Hoe je angsten te stoppen

Depressie kliniek

 

 

 

 

In vroegere tijden werd depressie altijd beschouwd als de meest gecompliceerde ziekte in de geschiedenis van de mensheid: geestesziekte had de kosmische proportie tot haar meest onpasselijke gemaakt WAAROM?

Liedjes van beroepsactivisten enz.

Wij zijn er hier nog niet volledig in geslaagd een onderscheid te maken tussen wat normaal is en wat een psychische stoornis is.

Wij hebben het meeste van het bovenstaande gedaan met uw enkelvoudige medewerking. Wij hebben getracht u vooruit te helpen door een aantal van uw veelvoudige oplossingen te de-cluteren en uit te stellen.

U hebt inderdaad zoals gewoonlijk iets, dat wij als steeds terugkerend beschouwen en waarvan de relevantie soms zo sterk is, dat u op bepaalde momenten zelfs denkt dat het genoeg is, u gelooft dat het allemaal zeker genoeg is, normaal, verwacht, zelfs zo creatief in geval van uw succes, maar het toont aan dat het zeer goede van u, inderdaad bijdraagt tot de beproeving.

De neiging van uw eenvoudige aanvaarding

Een andere verklaring die u gewoonlijk als de hoofdgedachte van uw ondernemingen zou stellen, is dat u “anders” bent en dat u uzelf als een grensgeval beschouwt, niet altijd een van beide helften.

Maar bedenk, zelfs in het geval van uw herontplooiing, uw hervonden geest, uw verworven waardigheid, uw intelligenter begrip van wat het leven kan bieden, uw meer voorname stem van welkom, uw beheersing van het uitstel, de methode van het wachten, de gracieuze erkenning van uw eigen veranderde koers, de vluchtige momenten die je hebt gemaakt en die je toewijding brengen, het gevoel van het opgeven van routineuze gebeurtenissen om meer toegewijd te zijn aan je eigen rechtmatige verlangen, de vreugde van je werkplek, de vreugde van je privé-leven en hoewel je misschien denkt dat je niet zeker bent van wat er gedaan moet worden, ben je er allemaal van overtuigd dat er in zo’n geval geen uitsluiting is.

Hoe gaan wij om met hen die ons op een afgunstige manier beschouwen?

Pas in de omgang met andere mensen kom je te weten hoe dicht wij bij elkaar staan, hoezeer ons beeld, denken, dromen, verlangens en andere bezigheden ons kunnen schelen; in hogere mate.Als wij op onszelf terugkijken, zoals wij het zien in het oriëntatiepunt van de nabije toekomst van ons stabiele zelf, dan is het ons duidelijk wat er eigenlijk gebeurt: het goede gaat voor ons uit, de verslaggevers van onsDavid Kruis sluipen er listig overheen, wij mensen streven in zijn drijfveer, in de tijd, om gered te worden! Wij proeven het geredde leven, zoals wij slechts een trucje uit onze oude tijd hebben leren kennen, in loopbaan en leven.

Na te zijn besmet door zijn verspilling, hoewel heftig aangevallen door lust, leidt ons oer-ego op zijn weg naar succes ons naar de ondergang van een prachtig zelfbeeld. We hebben de illusie dat alles mogelijk is in termen van de werking van ons intellect.

Het denkbeeldige ego in ieder van ons heeft de neiging ineen te krimpen en te overcompenseren in zijn gebrek aan eigenwaarde wanneer we onszelf in helderder kleuren beginnen te zien. Na verloop van tijd vernietigt deze welvaart ons wanneer we meestal klagen op weg naar een fortuinlijk zelfbeeld.

Zijn we bewusteloos in onze eigen mand?

In het algemeen zijn we ons niet bewust van al die lelijke details die chronisch in ons eigen hart sluimeren; tot nu toe waren we met alles tevreden. Met alle verantwoordelijkheden, nederigheid en onderlinge afhankelijkheid die we van de sociale configuratie hebben meegekregen, hebben we toch nooit de kans genomen om de ware, effectieve en krachtige jij te doen ontwaken.

Wat gebeurt er?

Deze natuurlijke tendens doet zich voor omdat wij, gewend aan de onverdraagzaamheid, soms de goddelijkheid en de doeltreffendheid van u niet opmerken, terwijl wij ons bezighouden met de verantwoordelijkheden in ons bestaan. Wij onderschatten gewoonlijk wat wij in staat zijn te geven en bovendien onderdrukken wij de creatieve processen die onze gaven tot uitdrukking brengen.

Hoe stoppen we al die neigingen in ons hoog profiel ten nadele?

Er is een krachtig antwoord, niet in uw huidig bewustzijn maar het ware bewustzijn is uw hoger zelf waarvan het bestaan voorbij uw huidig zelfbesef is. Zoals olie, die onder een brug kan stromen die geen shIOR keuze kan hebben bij de taak die je zal helpen vanuit th700of hoger zelf.

1) Kijk eens goed naar de relatie met je lasten.

Als u eerst uw lasten identificeert, dan begint u als het ware uw gewoonten te bestrijden met de moeilijkheden die zich voordoen. In dit nummer zult u uw bewustzijn ontwikkelen door uw eigen angstvaardigheden te stimuleren.

Als u nieuwe ideeën bedenkt, initiatief neemt, uw eigen tegenwoordigheid van geest toont en uw vermogen gebruikt om alles te onderzoeken wat er gaande is, verhoogt u uw moedprofiel en gelooft u in uw eigen capaciteiten om uw hindernissen te overwinnen. Zonder het bewustzijn dat voortkomt uit ervaring en nieuwsgierigheid, zult u blijven als een kind van 18 jaar. U zult niet veel meer kunnen verdienen dan u nu al doet, want de meeste van uw middelen zullen u in een paar dagen ontglippen.

lees meer:

ggz kliniek

chronische depressie

Leave a Reply

Your email address will not be published.