Het proces van coaching

Therapie Helmond

 

 

 

 

Therapie richt zich ook op het creëren van het potentieel voor succes door middel van een proces van het identificeren van sterke punten, waarden en karakter (weergegeven in ons werk met H awhile 2020) die de acties zullen manifesteren die we mensen vragen te nemen. Dit zal helpen om potentieel om te zetten in realiteit door de kracht van hun acties. Het is nodig om deze kwaliteiten te ontwikkelen, om hun materialisatie te zien, maar het proces zelf en de vaardigheden die nodig zijn om het gewenste effect te produceren zullen rond de coachee worden gebouwd. En het proces, de vaardigheden of de mate waarin het proces wordt uitgevoerd, zullen afhangen van de mate van ondersteuning die de coachee uitoefent en van zijn vertrouwen in de begeleider.

Therapie gaat altijd over de leiding nemen. Het gaat over actie ondernemen. Het gaat over het aangaan van een evenwichtig proces van communiceren, het modelleren van het gedrag en de vaardigheden die je coacht, het geven van feedback, en het zoeken naar en vinden van de gewenste resultaten. Het gaat altijd over verandering en het leiden naar effectieve verandering.

Het is OK om het woord “coach” te gebruiken. Het is OK om andere woorden te gebruiken die de coachee in staat stellen om persoonlijk te identificeren wat belangrijk voor hem is. Het is belangrijk voor de coachee om zijn persoonlijke coachingsrelatie te vinden, zijn partnerschap met zijn coach, en zijn ondersteuningssysteem dat hij kan gebruiken om deze periode van persoonlijke en professionele groei te versterken.

Het coachingproces leert de luisteraar, de werker, zowel als de coach, recitatief en introspectief werk te verrichten. Het leert vertrouwen opbouwen en een relatie van openheid, verkenning en suggestie. Het maakt individuen en relaties er voortdurend en permanent van bewust dat zonder elkaar, de therapie en het werk, de verschuiving naar meer stem en actie in communicatie niet zal en kan plaatsvinden.

Het is onze overtuiging dat het coachingsproces en de relatie ervan met andere krachtigste kwaliteiten van de mens, zoals creativiteit, intelligentie, spiritualiteit, liefde, waardigheid en autonomie, uiteindelijk de wereld zal creëren die wij wensen in vrede, harmonie en welvaart. Het is onze hoop en ons geloof dat, met de verschuiving in het evenwicht tussen de rollen van leiderschap en volgelingen, dat door het loslaten van het idee van ja en nee, zij studies zullen maken en hun dromen zullen volgen, hun leven zullen organiseren en hun horizon productiviteit en connectiviteit zullen maken, met een daaruit voortvloeiende stijging van het niveau van echte kennis, de pools van potentieel een kritische massa zullen bereiken, de saillante kansen zullen ontdekken.

Wij geloven dat de mens zijn bestaan te danken heeft aan de unieke combinatie van psychologie en filosofie, dat er een enorme reeks ontdekkingen, een reeks innovaties, een reeks uitvindingen is geweest, die ons de baas heeft gemaakt van de planeet waarop wij ons bevinden. Om vooruit te komen moet de mens zich meer en meer bewegen in de richting van het pad van zelfreflectie, creativiteit, innovatie en op waarden gebaseerd onafhankelijk denken. De enige katalysator voor dit proces zal het vermogen zijn om opnieuw in contact te komen met die impulsen, die krachten, die genetische druk, die ons menselijk maken door het beste in ons in de wereld te brengen.

Het proces van filosofische en psychologische ontwikkeling vereist dat de mens niet alleen meer nadruk legt op het belang van filosofie en psychologie, maar ook dat hij zowel kritischer als doelbewuster wordt in het proces van zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wij geloven dat authentiek leiderschap en echt voorbeeldig leiderschap een evenwichtiger ontwikkeling vereisen van: persoonlijke psychologie (bewustzijn), behoeften en emotionele gevoelens, kennis en vaardigheden in de functionele elementen van leven en werk, gedragingen en keuzes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.